מנקודת מוצא אסטרטגית בוז לאויבך, אך מבחינה טקטית התייחס אליהם ברצינות.

- מאו טסה טונג

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©