שים לב לאויביך - הם הראשונים שמגלים את חולשותיך.

- אנטיסתנס

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©