התביעה להיות נאהב היא מן החוצפות הגדולות ביותר.

- פרידריך ניטשה

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©