לומר שתוכל לאהוב אדם אחד כל ימי חייך דומה לאמירה שנר אחד ימשיך לבעור במשך כל תקופת חייך.

- לב טולסטוי

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©