בני אדם שנוסעים כאחד בספינה, אפילו יש להם זה על זה, מאחר שזימנם המקום למקום אחד מעבירים על מדותיהם ונוהגים זה בזה אחווה.

- שמואל יוסף עגנון
{ מתוך הספר "תמול שלשום" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©