שכב לו יצחק והביט ברקיע. והואיל ואותם הכוכבים שמאירים על הים הם אותם שמאירים ביבשה היה מביט ומהרהר בעירו, שמדרך הכוכבים שמובילים את מחשבותיו של אדם לפי דרכם.

- שמואל יוסף עגנון
{ מתוך הספר "תמול שלשום" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©