כאשר אני מרפה ממה שאני, אני הופך למה שאני עשוי להיות.

- לאו-צה

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©