כשאני רואה בעל גאוה, אני מרגיש בחילה עד כדי הקאה.

- ר' ישראל מסלאנט

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©