הרוצה להתרומם על הזולת אין לו לכרות בור לחברו, כי אם להקים רמה לעצמו.

- ר' ישראל מסלאנט

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©