אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו. חיינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו.

- בנימין זאב הרצל

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©