במילים גלום כוח. ישנן מילים בעלות כוח רב יותר או פחות,
וישנן מילים שרק הכוונה המסתתרת מאחוריהן מעניקה להן את כוחן.
אז אני אומרת זאת עם כל הכוונה ועם כל הלב. תודה.

- דאפי

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©