קבל התנצלות ממי שבא להתנצל לפניך, אם אמת ואם שקר, כי מי שמרצה אותך בגלוי - מוקירך, ומי שממרה אותך בסתר - מכבדך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©