שמונה הם, אם יבזו אותם, אל יאשימו כי אם עצמם: הבא לסעודה שאינו קרוא לה, והמצווה בבית אדם בפניו, והמבקש כבוד משונאו, והשואל שאלה מכילי, והנכנס בדברי בני אדם מבלי שיכניסו אותו בם, והמזלזל במלך, והיושב במקום שאינו ראוי לו, והמספר דברים למי שאינו מאזין לו.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©