ושאלו החכם: מה היא הגאווה? ואמר: שטות שאין בעליה יכול להניחה.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער המידות }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©