שאלו החכם: במה יתנקם אדם משונאו? אמר: שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©