השמר מן הקנאה, כי היא ניכרת בך, ולא תהיה ניכרת בשונאך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©