בקש מה שאתה צריך לו, ועזוב מה שאינך צריך לו, כי בעזיבת מה שאינך צריך לו - השגת מה שאתה צריך לו.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©