שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם: דעתן שמנהיג אותו משוגע, וצדיק שמושל בו רשע, ונדיב שהוא צריך לנבל.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©