אל תמכור אשתך ביופי אשת זולתך, כי החשק מתעה השכל, וכבר התעה מי שהיה חכם ממך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©