מסכן הוא האיש שהנאתו תלויה ברשותו של האחר.

- לא ידוע

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©