שר אחד רצה להרוג בתואנת שקר חכם אחד שהיה חולק עליו בשקר. כאשר הוצא להורג, ראה אשתו שהיתה בוכה. אמר לה: ולמה תבכי? אמרה לו: ולמה לא אבכה, והורגים אותך על לא חמס בכפך?! אמר לה: ואיך היית רוצה שיהרגוני, על חמס שיהיה בכפי?!

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער אהבת האמת }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©