הזהר ממי שאהבתו כפי צורכו, כי בשלמת הצורך תשלם אהבתו.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©