האוהב הנאמן: מי שהתנדב לך בממונו בעת צורכך, בנפשו - בעת צרתך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©