החברים שלוש כתות: מהם - כמזון אשר לא תוכל לעמוד בלעדיו. ומהם - כרפואה אשר תצטרך אליו לעתים. ומהם - כמדווה אשר אינך צריך לו לעולם.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©