אל ירבו בעיניך אלף אוהבים, ואל ימעט בעיניך שונא אחד.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©