אוהבך - מי שהולך עמך באמונה, ויועץ אותך לטוב, ובא עמך מצד שכלך, לא מצד תאוותך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©