אל תעמוד לפני המלך כשהוא כועס, ולא בפני הנהר כשהוא שוטף.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער ההנהגה }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©