טוב לי לסבול שוטה מחצי שוטה: והוא השוטה הרוצה להראות שהוא דעתן.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©