ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה: שידבר בטוב שבדברים, ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו, ושיסביר פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה. ושיברח מארבעה: מדבר עם הכסיל, ומחלוק עם העיקש, ומהחליק לשון לנבל, ומחברת המשחית.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©