אל תשליכו הפנינים לפני החזירים, כי אינם יודעים מאומה. ואל תמסרו החכמה לפני מי שאינו יודע מעלתה, כי יקרה היא מפנינים, ומי שאינו דורש אותה - רע מהחזיר.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©