אין האדם חכם עד שיהיו בו שלוש מידות: שלא יבזה מי שהוא קטן ממנו בעודו דורש החכמה. ולא יקנא לבו במי שלמעלה ממנו בממון. ולא יקבל שכר על חכמתו.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©