אם יכבדוך בני אדם בגלל עושר או שררה - אל יערב לך, כי הכבוד ההוא יפנה בהפנותם. אולם יערב לך אם יכבדוך בעבור חכמה, או בעבור יראה, או בעבור מוסר.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©