מעלת השכל מן האמונה, כמעלת הראש מן הגוף. כשיאבד הראש - יאבד הגוף; וכאשר יאבד השכל - תאבד האמונה.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער החכמה }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©