המלכים שופטי ארץ, החכמה שופטת מלכים.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©