כל דבר שתסתיר אותו מאויבך, אל תגלהו לאוהבך.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער השתיקה }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©