הסגנון כמוהו כשיכר. כדי לחרוץ משפט עליו די לנו בטעימה.

- קלוד אבלין

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©