אנשים באים והולכים,
משאירים את חותמם,
אבל מעטים משאירים את עצמם.
בזכותך אני מי שאני,
בגלל שהשארת אהבה בליבי.
הפכת כל פחד לחוזקה,
כל ספק לוודאות עצומה.
אך בעיקר נתת לי את עצמך ובשל כך,
עכשיו ותמיד, אוהב אותך.

- אור אפריאט

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©