עמים התרוממו ונעלמו, מדינות פרחו ונבלו, מהפכות סערו על פני האדמה, והם היהודים, היו רכונים על ספריהם, ולא הרגישו כלל בסופת הזמן שחלפה על ראשיהם.

- היינריך היינה

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©