היסודות העמוקים בתפיסת עולמנו, ומימלא גם עומקה או רדידותה, נבנים בשנות הילדות. עם הזמן מגיעה התפיסה הזאת לידי פיתוח ושלמות אך ביסודה היא נותרת כשהיתה ואינה משתנה.

- ארתור שופנהאואר

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©