הזיות! כך קורה תמיד אצל יפי הנפש הללו. עד הרגע האחרון מקשטים הם את האדם בנוצות טווס, ועד הרגע האחרון מקווים הם רק לטוב, לא לרע; למרות שתחושת הלב המוקדמת מתריעה בהם על הצד האחר של המטבע, בשום פנים ואופן לא יאמרו לעצמם מראש ולו גם מילה אחת של אמת, עצם המחשבה כל כך מזעזעת אותם, והם דוחים את האמת בשתי הידיים עד לאותו רגע שאותו אדם מדביק להם במו-ידיו אוזניים של חמור.

- פ. מ. דוסטוייבסקי
{ מתוך הספר "החטא ועונשו" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©