אלף אנשים הורסים את עצמם בהימורים, והם אומרים בקרירות שלא יוכלו לוותר על ההימור; איזה תרוץ! האם קיימת עוד תשוקה כה אלימה או מכלימה שמילים אלה יתאימו לה? האם אפשר לקבל את דבריו של מי שאומר שלא נוכל לוותר על הגניבה, הרצח, הנמהרות? משחק איום ללא איפוק, ללא גבול שבו אין לאדם מטרה אלא להרוס את מתחרהו לגמרי, שבו תאוות הבצע מעבירה אדם על דעתו.

- ז'אן דה לה ברוייר

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©