מחשיבים אותי למשוגע כי אינני מוכן למכור את ימיי בכסף, ואני מחשיב אותם למשוגעים כי הם חושבים שימיי נמכרים בכסף.

- ג'ובראן חליל ג'ובראן

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©