מוזיקה שוטפת מהנפש את האבק של חיי היום-יום.

- ברתולד אורבך

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©