מאחל אני לבני, שלכל אחד מהם יהיה לפחות ילד אחד שיתנהג כלפיהם כפי שהתנהגו כלפי.

- דן

6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©