בעריכת חשבונות מרבים אנו לטעות לטובתנו הרבה יותר מאשר לרעתנו וזאת ללא כוונת-רמיה כלשהי.

- ארתור שופנהאואר

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©