עשיתי את זה לא בגלל א' ולא בגלל ב', עשיתי את זה בגלל ג'.

- מורה למתמטיקה
{ בית-ספר עין כרם, ירושלים }

6.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©