במקום להתפלל שהמכשול שלפניך יוסר, תתפלל שיהיה לך אומץ להתגבר עליו.

- לא ידוע

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©