הניחו לאמת להיאבק בשקר בתנאים שוים וחפשיים; כלום אפשר הדבר שתנוצח?

- ג'ון מילטון

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©