בית שדעותיו חלוקות כנגד עצמו אינו יכול לעמוד.

- אברהם לינקולן

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©