מלצרית: "הגיעו לקוחים חדשים!"

אחמ"ש: "אומרים לקוחות."

מלצרית: "לא, יש שם גם גבר, לקוחים!"

- מלצרית

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©